DOG3 QR logboek
Het digitale logboek voor de brandveiligheid van uw gebouw

app


Systeem


Het systeem bestaat uit een app, een dashboard en een adminomgeving. Met de app brengt de installateur de aangebrachte installaties en voorzieningen nauwkeurig in kaart en kan naderhand eenvoudig de QR code gescand worden om het logboek in te zien of de status te wijzigen.

Het dashboard geeft de gebouwenbeheerder of eigenaar de gelegenheid om vanaf de desktop de brandveiligheid van het pand te bekijken en beheren. Via de admin omgeving kunnen projecten, plattegronden en gebouwen worden toegevoegd en beheerd.

Meer informatie